Плевен 2018

КУРС ПО АРТРОСКОПИЯ НА ГЛЕЗЕННА СТАВА И ХИРУРГИЯ НА ХОДИЛО НА КАДАВРИ
15 – 17 март 2018 г.

Програма за курс Плевен Март 2018 г.15.03.18 -14.00-19.00 - РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИ И ГОСТИ

19.30 – КОКТЕЙЛ ДОБРЕ ДОШЛИ

16 .04.18 Лекция Лектор
9:30-9:40 Откриване на курса Д-р Стефанов / Д-р Халваджиян
09:40-10:00 Глезенна артроскопия - принципи ,достъпи за предна артроскопия и патология Д-р Клобучар
10:00-10:20 Задна артроскопия - позиция ,достъпи  и  патология Д-р Вулджев
10:20-10:40 Плоскостъпие – физиология Д-р Тодоров
10:40-11:00 Корекция на плоскостъпие – костни операции Д-р Кехайов
11:00-11:30 Кафе Пауза
11:30-11:45 Корекция на адолесцентно флексибилно плоскостъпие – Субталарна артроереза Д-р Кацаров
11:45-12:00 Калканеарна остеотомия – индикации и техники Д-р Кехайов
12:00 – 13:00 Обяд
13:00 – 14:30 Група 1 - Cadaver lab Гррупа 2 - Case Presentations / Discussion
15:00 – 16:30 Група 2 - Cadaver lab Група 1 – Case Presentations / Discussion
19:00 Официална вечеря
17.03.18 г.

08:30-08:45 Артродеза в зоната на ходилото и глезена Д-р Кехайов
08:45-09:00 Панталарна артродеза Д-р Цачев
09:00-09:15 Халукс валгус – приниципи на корекция и техники Д-р Вълешков
09:15-09:30 Латерална глезенна нестабилност – определение и оперативни техники Д-р Пенев
09:30-09:45 Коригиращи техники при средно и предноходилни деформитети Д-р Кацаров
09:45-10:00 Увреди на глезенната синдесмоза Д-р Кацаров
10:00-10:15 Патология на Ахилово сухожилие Д-р Райков
10:15 – 10:45 Кафе Пауза
10:45-12:45 Група 1 - Cadaver lab; Група 2 Case Presentations / Discussion
15:00 Закриване на курса


ТАКСА УЧАСТИЕ : 850.00 лв.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 15 ЯНУАРИ

email за записване: georgievmed@gmail.com


Фирма огранизатор: ОРБИТА ПЛЕВЕН

Минко Зюмбилски: 0889 789 494