Плевен 2019

КУРС КОЛЯННА АРТРОСКОПИЯ НА КАДАВРИ

22-23 МАРТ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛЕВЕН

ЕНДОСКОПСКИ ЦЕНТЪР

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ,

ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА ОРГАНИЗИРАМЕ ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО КОЛЯННА ХИРУРГИЯ НА КАДАВРИ .

ОБУЧЕНИЕТО ВКЛЮЧВА ЛЕКЦИОННА И ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ.

ВСЕКИ ОТ ВАС ЩЕ ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПОЛУЧИ ДОСТАТЪЧЕН ОБЕМ ТЕОРЕТИЧНА И ПРАКТИЧЕСКА ПОДГОТОВКА И ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ С ПОСЛЕДНИТЕ НОВОСТИ В АРТРОСКОПСКАТА ХИРУРГИЯ НА КОЛЯННА СТАВА.

ТАЗИ ГОДИНА ЩЕ РАЗШИРИМ ПРАКТИЧЕСКАТА ЧАСТ , КАТО ВКЛЮЧВАМЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА МЕДИАЛЕН ПАТЕЛОФЕМОРАЛЕН ЛИГАМЕНТ И ЗАДНО-ЛАТЕРАЛНА СТАБИЛИЗАЦИЯ.

ТАКСА УЧАСТИЕ: 850 лв.

ТАКСАТА ВКЛЮЧВА:

ПОСЕЩЕНИЕ НА ЛЕКЦИОННИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ КУРС

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

2 НОЩУВКИ СЪС ЗАКУСКА

КОКТЕЙЛ,, ДОБРЕ ДОШЛИ ,, НА 22 МАРТ

ОФИЦИАЛНА ВЕЧЕРЯ НА 23 МАРТ

МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПОЛЕТА ВЪВ ФОРМАТА ЗА УЧАСТИЕ , СЛЕД КОЕТО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ПОТВЪРЖДЕНИЕ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ИЛИ ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ .

СЛЕД ТАЗИ ДАТА, ЗАПИСАНИТЕ УЧАСТНИЦИ, КОИТО НЕ СА ЗАПЛАТИЛИ АВТОМАТИЧНО ОТПАДАТ ОТ СПИСЪКА .

БАНКОВАТА СМЕТКА МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ПО-ДОЛУ :

ОРБИТА БГ ПЛЕВЕН ЕООД

Юробанк АД

Iban: BG22 BPBI 7923 1071 1949 01 BIC: BPBIBGSF

ОРБИТА БГ ПЛЕВЕН ЕООД

Минко Зюмбилски

моб. 0889 789 494

e-mail : orbitapl@yahoo.com

www.orbitabgpleven.com