Varna 2016

Предварителна програма
Х-та конференция на БААСТ
14-17 април 2016 г., зала "Палас", хотел "Палас", к.к. "Слънчев ден"
Х отчетно – изборна конференция на БАССТ
14 април 2016 г., четвъртък
14:00 – 19:00
Регистрация – Хотел “Палас” – Слънчев Ден
20:00
Коктейл ”Добре дошли” - Хотел “Палас” – Слънчев Ден
15 април 2016 г., петък
Час
Лекция
Лектор
08:00 – 08:15
Официално откриване
I научна сесия – Хирургия на ПКВ – Faculty - А. Георгиев, Х. Мазнейков, Д. Хубенов, А. Аспарухов
08:15 – 08:35
Клинична биомеханика на ПКВ
S. Zaffagnini, Italy
08:35 – 09:20
Live surgery – Пластика на ПКВ
D. Dejour – Модератор – В. Русимов
09:20 – 10:05
Live surgery – Пластика на ПКВ
S. Zaffagnini – Модератор – В. Стефанов
10:05 – 10:30
Кафе пауза
10:30 – 11:10
Live surgery – Пластика на ПКВ
D. Dejour – Модератор – И. Василев
11:10 – 11:30
"Артроскопска реконструкция на ПКВ - нашият 20 годишен опит."
А. Георгиев, В. Петров, П. Краевски И. Дойчев М. Лилов - УМБАЛ Софиямед - София
11:30 – 11:50
Индивидуална хирургия на ПКВ
Х. Мазнейков, А. Мурадов, М. Вулджев, Г. Димитров, М. Добрев - МБАЛ „Света София”, София
11:50 - 12:10
15 години пластика на ПКВ с трансплантат от пателарно сухожилие
Д. Хубенов – СБАЛ Св. Богородица - София
12:10 – 13:00
Кръгла маса “Хирургия на ПКВ”
D. Dejour, S. Zaffagnini, C. Papageorgiou, А. Георгиев, Х. Мазнейков, А. Аспарухов, Д. Хубенов; модератор – Р. Халваджиян
13:00 – 14:00 - Обяд
II научна сесия – Колянна хирургия – Faculty - К. Михов, Р. Халваджиян, В. Петров, В. Стефанов
14:00 – 14:20
Реконструкция на ПКВ – Menu á la carte
D. Dejour, France
14:20 – 14:30
Хирургическо лечение на увредата на предна кръстна връзка (ПКВ) със замразен алотрансплантат (ВТВ) 10 годишен опит
А. Андреев, С. Асьов, Р. Кастелов, А. Кацаров, Х. Христов, П. Кастаманов, И. Колев, В. Велков
14:30 – 14:40
Анатомична и биологична фиксация на ПКВ
Р. Халваджиян, И. Борисов, К. Евтимов – МБАЛ Авис Медика - Плевен
14:40 – 14:50
Тибиална фиксация при реконструкция на ПКВ
В. Стефанов, В. Русимов, Ав. Георгиев, ВМА – София
14:50 – 15:00
Менискална трансплантация – показания и резултати
S. Zaffagnini, Italy
15:10 – 15:20
"All inside" реконструкция на ПКВ с трансплантат от сухожилието на м. квадрицепс при спортисти
Н. Филипов, Б. Бочев, И. Василев - СБАЛ Еуровита – София
15:20 – 15:30
Ревизионна хирургия на ПКВ
C. Papageorgiou, Greece
15:30 – 15:50
Патело-феморална хирургия
D. Dejour
15:50 – 16:00
Медицинска техника инжинеринг- Ligamys – Реконструкция при разкъсване на ПКВ
Р. Халваджиян
16:00 – 16:30 - Кафе пауза
16:30 – 17:20
Live surgery – Пластика на MPFL / трохлеопластика
D. Dejour – Модератор – В. Петров
17:20 – 18:00
Workshop Сико Фарма – артроскопска апаратура и инструментариум Linvatec
19:00 - Вечеря - Винарна Варна
16 април - събота
III научна сесия – глезенна хирургия – Faculty - N.v. Dijk, Д. Райков, М. Загоров, И. Василев
9:00 – 9:20
Глезенна артроскопия – индикации и техники
N.v.Dijk, Netherlands
9:20 - 9:30
Артроскопско лечение на задния глезенен импинджмънт
М. Вулджев, Хр. Мазнейков, А. Мурадов, Г. Димитров, М. Добрев, МБАЛ „Света София”, София
9:30 - 9:40
Ранни резултати от стрес рентгенографии след първично възстановяване на латералните глезенни връзки
П. Пенев, Д. Райков, Г. Ганчев, М. Бърнев, Р. Попстефанов – УМБАЛ Св. Анна - Варна
9:40 - 9:50
Усложнения след открита оперативна интервенция в областта на ахилесовото сухожилие
А. Табаков, С. Добрилов, К. Михов, А. Господинов - УМБАЛ „Св. Марина” – Варна
9:50 - 10:00
Дългосрочен опит в минималноинвазивното перкутанно възстановяване на ахилесовото сухожилие
Д. Райков, М. Бърнев, П. Пенев - УМБАЛ Св. Анна – Варна
10:00 – 10:10
Симпозиум на Nobel pharma - Etodin fort - различен и единствен
Нобел фарма
10:10 - 10:40 - Кафе пауза
10:40 - 11:30
Live surgery – Глезенна артроскопия
N.v.Dijk, Модератор – К. Михов
11:30 - 12:00
Дискусия
12:00 - 13:00 - Обяд
IV научна сесия – Раменна хирургия - В. Русимов, И. Василев, М. Загоров, А. Аспарухов
13:00 - 13:15
Артроскопска стабилизация при луксация на акромиоклавикуларна става
И. Василев, Н. Филипов – СБАЛ Еуровита – София
13:15 - 13:30
Артроскопско лечение на калцифициращ тендинит на рамото
С. Добрилов, М. Загоров, К. Михов - УМБАЛ „Св. Марина” – Варна
13:30 - 13:40
Мястото на Cignon в лечението и превенцията на сухожилната патология
фирмена презентация / Валентис
13:40 - 14:40
Хирургична демонстрация - Глезенна артроскопия
N.v.Dijk
14:40 - 15:00
Постерна сесия
15:00 - 16:00
Общо събрания на БАССТ
16:00
Закриване на симпозиума
20:00 - Гала вечеря – Хотел “Палас”

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕТакса участие с вкл. ДДС Ранна регистрация до 31.01.2016 г. Редовна регистрация до 14.04.2016 г. и на място
Лекар – член на БОТА 150 лв./75 евро 200 лв./100 евро
Лекар – нечлен на БОТА 200 лв./100 евро 250 лв./125 евро
Специализант, пенсионер 100 лв./50 евро 150 лв./75 евро
Придружител 80 лв./40 евро 80 лв./40 евро

Настаняване в к.к. „Слънчев ден“Хотели в к. к. „Слънчев ден“ Цена на човек в двойна стая, вкл. закуска и ДДС Цена за единична стая, вкл. закуска и ДДС
Хотел „Палас“ запълнен капацитет 65 лв./35 евро 100 лв./50 евро
Хотел „Марина“ 45 лв./23 евро 76 лв./39 евро

Поради запълнен капацитет на стаите в хотел "Палас", от 11.01.2016 г. се приемат заявки за настаняване само в хотел "Марина".


За въпроси, свързани с регистрация и настаняване можете да се свържете с „Турекспо-Варна“ АД:

телефони:

052 602 417, 052 632 261


мобилни:

0889 454 717 - Гергана Илиева
0887 650 549 - Петя Момчилова
0888 449 809 - Веска Илиева

e-mail: office@tourexpo.bgРегистрацияЗа да заявите Вашата регистрация, моля да ни изпратите по имейл следната информация:
- име, фамилия и хабилитационна степен (ако има такава) на участника;
- информация за контакт, включваща лечебно заведение, адрес, телефон и имейл за връзка с участника;
- брой нощувки и дати на пристигане и отпътуване от хотела;
- данни за фактура, в случай че желаете да получите такава, включващи: име на организацията, адрес по регистрация, ЕИК, ИН по ЗДДС, МОЛ и адрес за кореспонденция.

На посочения от Вас имейл ще изпратим проформа-фактура, на база на която можете да заплатите своето участие.Информация за плащанеПлащането се извършва по банков път на сметката на "Турекспо - Варна" АД:

Сметка в BGN в ОББ АД - Варна

IBAN: BG42 UBBS 7070 1010 0273 09

BIC: UBBS BGSFМоля като основание за плащане да изпишете: "Такси за конференция на БААСТ" и да посочите името на участника или номера на проформа-фактурата, получена след направената регистрация.

Регистрацията се счита за валидна, след направено плащане в пълен размер на съответната сума за регистрация и настаняване.

Анулиране на направената регистрация се приема само в писмена форма на посочените по-горе контакти. При анулации, направени до 31 януари 2016 г. се възстановяват 50% от внесената сума. След този период стойността не може да бъде възстановена.Организационен комитетд-р К. Михов
д-р М. Загоров
д-р Р. Халваджиян
д-р Вл. Стефанов
д-р Вл. РусимовНаучен факултетпроф. А. Йотов
проф. А. Аспарухов
доц. А. Георгиев
д-р Хр. МазнейковESSKA FacultyDavid Dejour, MD
Niеk van Dijk, MD
Stefano Zaffagnini, MDОрганизаторТурекспо - Варна АД
гр. Варна
ул. Любен Каравелов 31-А
тел./факс: 052 602 417
e-mail: office@tourexpo.bg
Preliminary Program
Х Conference of BASST
Х Conference BASST
14 April - Thursday
14:00 – 19:00
Registration – Hotel Palace – Sunny Day
20:00
Wellcome cocktail – Hotel Palace – Sunny Day
15 April – Friday
Time
Lecture
Presenter
08:00 – 08:15
Official opening
I session – ACL Surgery – Faculty – A. Georgiev. H. Maznejkov, D. Houbenov, A. Asparouhov
08:15 – 08:35
Clinical Biomechanics of ACL
S. Zaffagnini, Italy
08:35 – 09:20
Live surgery – ACL Surgery
D. Dejour – Moderator – V. Russimov
09:20 – 10:05
Live surgery – ACL Surgery
S. Zaffagnini – Moderator - V. Stefanov
10:05 – 10:30
Coffee break
10:30 – 11:10
Live surgery – ACL Surgery
D. Dejour – Moderator – I. Vassilev
11:10 – 11:30
Arthroscopic ACL Reconstruction – our 20 Year Expirience
A. Georgiev, V. Petrov, P. Kraevsky, I. Doychev, M. Lilov – Sofiamed Hospital, Sofia
11:30 – 11:50
Individualized ACL Surgery
H. Maznejkov, A. Muradov, M. Vuldzhev, G. Dimitrov, M. Dobrev – MBAL Saint Sofia - Sofia
11:50 - 12:10
15 Years ACL Surgery with BTB Transplant
D. Houbenov,SBAL St. Bogoroditsa – Sofia
12:10 – 13:00
Round Table “ ACL Surgery ”
D. Dejour, S. Zaffagnini, C. Papageorgiou, A. Georgiev, H. Maznejkov, A. Asparouhov, D. Houbenov; Moderator – R. Halvadjian
13:00 – 14:00 - Lunch
II session – Knee Surgery – Faculty – K. Mihov, R. Halvadjian. V. Petrov, V. Stefanov
14:00 – 14:20
ACL Reconstruction – Menu á la carte
D. Dejour, France
14:20 – 14:30
Surgical Treatment of ACL Rupture with Cryoalotransplant ( BTB ) – 10 Years Expirience
A. Andreev, A. Asjov, R. Kastelov, A. Katsarov, H. Hristov, P.Kastamanov, I. Kolev, V. Velkov
14:30 – 14:40
Anatomic and Biologic Fixation of ACL
R. Halvadjian, I. Borisov, K. Evtimov – MBAL Avis Medica - Pleven
14:40 – 14:50
Tibial Fixation in ACL Surgery
V. Stefanov, V. Russimov, Av. Georgiev, VMA - Sofia
14:50 – 15:00
Meniscal Transplantation – Indications and Results
S. Zaffagnini, Italy
15:10 – 15:20
"All inside" ACL Reconstruction with m. Quadriceps Transplant in Sportsmen
N. Filipov, B. Bochev, I. Vassilev – SBAL –Eurovita Sofia
15:20 – 15:30
Revision ACL Surgery
C. Papageorgiou, Greece
15:30 – 15:50
Patellofemoral surgery
D. Dejour, France
15:50 – 16:00
MTI- Ligamys – Reconstruction in ACL Ruptures
R. Halvadjian
16:00 – 16:30 - Coffee Break
16:30 – 17:20
Live surgery – MPFL Reconstruction / Trochleoplasty
D. Dejour – Moderator – V. Petrov
17:20 – 18:00
Workshop Syco Pharma - Arthroscopic instruments Linvatec
19:00 - Dinner – Vinery Varna
16 April – Saturday
III Session – Ankle Surgery – Faculty - N.v. Dijk, D. Rajkov, M. Zagorov, I. Vassilev
9:00 – 9:20
Ankle Arthroscopy – Indications and Techniques
N.v.Dijk, Netherlands
9:20 - 9:30
Arthroscopic Treatment of Posterior Ankle Impingement
M. Vuldzhev, H. Mazneykov, A. Muradov, G. Dimitrov, M. Dobrev – MBAL Saint Sofia – Sofia
9:30 - 9:40
Early Results from Stress Radiographies after Primary Lateral Structures Repair of the Ankle
P.Penev, D. Rajkov, G. Ganchev, M. Burnev, R. Popstefanov – UMBAL St. Anna - Varna
9:40 - 9:50
Complications After Open Surgery of Achiles Tendon Ruptures
A. Tabakov, S. Dobrilov, K. Mihov, A. Gospodinov – UMBAL St. Marina - Varna
9:50 - 10:00
Long-Term Expirience after Minimally Invasive Percutaneous Treatment of Achiles Tendon Ruptures
D. Rajkov, M. Burnev, P. Penev – UMBAL St. Anna - Varna
10:00 – 10:10
Nobel Pharma – Symposium Etodin Fort – Different and Only One
Nobel Pharma
10:10 - 10:40 - Coffee Break
10:40 - 11:30
Live surgery – Ankle Arthroscopy
N.v.Dijk, Moderator – К. Mihov
11:30 - 12:00
Discussion
12:00 - 13:00 - Lunch
IV Session – Shoulder Surgery - Faculty – V. Russimov, I. Vassilev, M. Zagorov, A. Asparouhov
13:00 - 13:15
Arthroscopic Stabilisation after AC Joint Dislocation
I. Vassilev, N. Filipov – SBAL Eurovita - Sofia
13:15 - 13:30
Arthroscopic Treatment of Tendinitis Calcificans of Shoulder
S. Dobrilov, M. Zagorov, K. Mihov – UMBAL St. Marina - Varna
13:30 - 13:40
Role of Cignon in Treatment ant Prevention of Tendon Pathology
Valentis Pharma
13:40 - 14:40
Surgical Demonstration – Ankle Arthroscopy
N.v.Dijk
14:40 - 15:00
Poster Session
15:00 - 16:00
General Assembly of BASST
16:00
Closing Ceremony
20:00 - Gala Dinner – Hotel Palace