Varna 2018

XII-та конференция на БААСТ
ESSKA live-surgery
IX-ти международен годишен симпозиум на БОТА
EFFORT Fora
17 – 20 май 2018 г.
хотел „Адмирал“ – Златни пясъци

ПРОГРАМА17 май - четвъртък14:00 – 19:00 Регистрация – хотел “Адмирал”, к.к. „Златни пясъци“
20:00 Коктейл „Добре дошли“- хотел “Адмирал”, к.к. „Златни пясъци“
18 май – петък08:00 – 08:20 Официално откриване
I научна сесия


Live Surgery


Faculty: А. Йотов, И. Василев, Х. Мазнейков, А. Балтов08:20 – 09:40 Live surgery: Артроскопска лакътна хирургия,
B. Poberaj, Словения, Модератор - И. Василев
09:40 – 10:30 Live surgery: Артроскопска колянна хирургия
D. Dejour, Франция, Модератор - В. Петров
10:30 – 11:00 Кафе пауза
11:00 – 12:30 Live surgery: Артроскопска раменна хирургия
B. Poberaj, Словения, Модератор - В. Русимов
12:30 – 13:30 Обяд – хотел „Адмирал“, к.к. „Златни пясъци“
II научна сесия


Артроскопска раменна и лакътна хирургия


Faculty: В. Росманов, А. Георгиев, В. Стефанов, М. Загоров, B. Poberaj, В. Русимов13:30 – 13:40 Анатомична реконструкция на Предна кръстна връзка по метода graft Link all-inside. Четиригодишен опит
Б. Бочев, И. Василев, Д. Лашков, Н. Филипов
13:40 – 13:50 Акромиопластиката на пациенти с Импинджмънт синдром, при интактен ротаторен маншон. Златен стандарт за оперативното лечение при здрав ротаторен маншон или не?
С. Пашов, К. Димитров, В. Яблански
13:50 – 14:00 Артроскопска стабилизация на остра акромиоклавикуларна луксация
М. Загоров, К. Михов, С. Добрилов, Г. Желязков, Г. Ненова
14:00 – 14:10 Фиксация на туберкулите в остеопоротична кост – изследване на 65 пациенти с хемиартропластика на раменната става след фрактури и луксации на проксимален хумерус
М. Хаджиниколова, Д. Енчев, А. Балтов, М. Рашков
14:10 – 14:20 Оперативно лечение на лошо лекувани фрактури на проксималния хумерус
А. Балтов, България
14:20 – 14:40 Артроскопска раменна хирургия
B. Poberaj, Словения
14:40 – 14:50 Диклоневровит – предимства при приложение в ежедневната практика
Д. Райков, България
14:50 – 15:00 Основи на лакътната артроскопия
А. Георгиев, В. Русимов, В. Стефанов
15:00 – 15:10 Ендоскопско лечение на латерален епикондилит на лакът
И. Василев, Н Филипов
15:10 – 15:20 Грешки при кинезитерапията след травми в областта на лакътна става
Д. Христова, А. Николова
15:20 – 15:30 Лечение на труднозарастващи рани с апарат с негативно налягане „VIVANO”
С. Добрилов, България
15:30 – 15:40 PACEFLEX CUSTOM – модулни спейсъри, двуетапно лечение на перипротезни ставни инфекции
D. Terricone, Италия
15:40 – 16:00 Дискусия
16:00 – 16:30 Кафе пауза
16:30 – 18:00 Workshop „ЮСС Медика”: Пластика на ПКВ с импланти на SBM, Модератор - D. Dejour, Франция
Участие – с покани от фирма „ЮСС Медика“
19:00 Гала вечеря
19 май – събота


III научна сесия


Live Surgery


Faculty: А. Йотов, П. Кинов, В. Росманов, В. Стефанов09:00 – 10:00 Live surgery: Първично тазобедрено протезиране
T. Gehrke, Германия, Модератор - П. Кинов
10:00 – 10:45 Live surgery: Първично колянно протезиране с Attune
К. Михов, България, Модератор – В. Стефанов
10:45 – 11:15 Кафе пауза
11:15 – 12:00 Live surgery: Първично тазобедрено ендопротезиране
К. Михов, България, Модератор - А. Йотов
12:00 – 13:00 Обяд
IV научна сесия


EFORT Fora


Faculty: T. Gehrke, К. Михов, Д. Енчев, А. Аспарухов13:00 – 13:15 Откриване на EFORT форума с представяне на кратко видео
13:15 – 13:30 Достъпи при тотално тазобедрено ендопротезиране – преден срещу заден
А. Йотов, България
13:30 – 13:45 Първично тазобедрено ендопротезиране – съвременни концепции, дизайн на стеблата – циментни срещу безциментни
E. Sariali, Франция
13:45 – 14:00 Ревизионно тазобедрено протезиране
А. Аспарухов, България
14:00 – 14:15 Хирургия при перипротезни фрактури
Д. Енчев, България
14:15 – 14:30 Първично колянно ендопротезиране – съвременни концепции и противоречия
К. Михов, България
14:30 – 14:45 Ревизионно тотално колянно ендопротезиране
T. Gehrke, Германия
14:45 – 15:00 Обобщение и дискусия
T. Gehrke, Германия
15:00 – 15:30 Кафе пауза
V научна сесия


Първично и ревизионно колянно и тазобедрено ендорпотезиране


Faculty: T. Gehrke, П. Братоев, Д. Енчев, А. Аспарухов15:30 – 15:40 Значение на 3D планирането за преодоляване на хирургичните трудности при първично тотално тазобедрено ендорпотезиране
E. Sariali, Франция
15:40 – 15:50 “Тотално тазобедрено ендопротезиране“ – Кое го прави по-лесно? Кое го прави по-добро? Заключение след повече от 30-годишен опит
H. Röttinger, Германия
15:50 – 16:00 Бързо възстановяване при колянно ендопротезиране
П. Кинов, Д. Хаджиев, П. Мазнов, В. Стоянов, Л. Цветанов
16:00 – 16:10 Анестезиологичен мениджмънт при “fast – track” хирургия на тазобедрена и колянна става
З. Желева, М. Белитова, Г. Георгиев, П. Мазнов, П. Кинов
16:10 – 16:20 KOSTAROX в ортопедичната практика
К. Михов, България
16:20 – 16:30 Индивидуално тазобедрено протезиране – осъществено качество на живот
Г. Ненова, България
16:30 – 16:40 ETODIN FORT – Специфично приложение в ортопедичната практитка
К. Михов, България
16:40 – 16:50 Ревизионно тазобедрено ендопротезиране с двойно подвижна ацетабуларна компонента
М. Загоров, К. Михов, С. Добрилов, А. Табаков, А. Господино
16:50 – 17:00 Тромбопрофилактика в ортопедичната пактика с Bemiparin
А. Йотов
17:00 – 17:10 Пилатес машини. Иновативна физиотерапевтична концепция при ортопедични и травматологични случаи
A. Николова, Д. Христова, В. Стефанов, А. Балтов, Д. Енчев, Б. Тасев
17:10 – 17:20 CELEBREX в ортопедичната практика
Д. Енчев, България
17:30 – 18:30 Workshop „Ви енд Ди Сървисис“: Ревизионно протезиране „Peter Brehm” – участие с покани от фирма „Ви енд Ди Сървисис“
20:00 CВечеря – хотел „Адмирал“, к.к. „Златни пясъци“
20 май – неделя


VI научна сесия – Live Surgery


Faculty: А. Аспарухов, П. Кинов, Д. Енчев, В. Димов08:00 – 10:00 Live Surgery: Ревизионно тазобедрено протезиране
T. Gehrke, Германия, Модератор – П. Кинов
10:00 – 12:00 Live surgery: Ревизионно тазобедрено ендопротезиране
P. Le Couteur, Франция, Модератор – А. Аспарухов
12:30 Закриване
документи
PROGRAM 2018

download